Medidores de caudal ultrasónicos

Máis de 20 anos de experiencia en fabricación

Principio de funcionamento da velocidade de área

Principio de funcionamento da velocidade de área

Principio DOF6000

DOF 6000o caudalímetro de canle aberto da serie usa Doppler en modo continuo.Para detectar a velocidade da auga, transmítese un sinal ultrasónico ao fluxo de auga e recíbense e analízanse os ecos (reflexións) de partículas suspendidas no fluxo de auga para extraer o desprazamento Doppler (velocidade).A transmisión é continua e simultánea coa recepción do sinal devolto.

Durante un ciclo de medición, o Ultraflow QSD 6537 emite un sinal continuo e mide os sinais que regresan dos dispersores en calquera lugar e en todas partes ao longo do feixe.Estes resólvense a unha velocidade media que se pode relacionar coa velocidade do fluxo dunha canle en lugares axeitados.

O receptor do instrumento detecta sinais reflectidos e eses sinais son analizados mediante técnicas de procesamento de sinal dixital.

Medición da profundidade da auga - Ultrasóns
Para a medición de profundidade, o Ultraflow QSD 6537 usa o intervalo de tempo de voo (ToF).Isto implica transmitir unha ráfaga de sinal ultrasónico cara arriba á superficie da auga e medir o tempo que tarda o eco da superficie en ser recibido polo instrumento.A distancia (profundidade da auga) é proporcional ao tempo de tránsito e á velocidade do son na auga (corrixida pola temperatura e a densidade).
A profundidade máxima de medición ultrasónica está limitada a 5 m.

Medición da profundidade da auga - Presión
Os lugares onde a auga contén grandes cantidades de restos ou burbullas de aire poden ser inadecuados para a medición de profundidade por ultrasóns.Estes sitios son máis adecuados para usar a presión para determinar a profundidade da auga.

A medición da profundidade baseada na presión tamén pode ser aplicable a lugares nos que o instrumento non se pode colocar no chan da canle de fluxo ou non se pode montar horizontalmente.

Ultraflow QSD 6537 está equipado con un sensor de presión absoluta de 2 bares.O sensor está situado na cara inferior do instrumento e utiliza un elemento sensor de presión dixital compensado por temperatura.

función sensor lanry 6537 EN

Cando se utilicen sensores de presión de profundidade, a variación da presión atmosférica provocará erros na profundidade indicada.Isto corríxese restando a presión atmosférica da presión de profundidade medida.Para iso é necesario un sensor de presión barométrica.Un módulo de compensación de presión foi incorporado na Calculadora DOF6000 que entón compensará automaticamente as variacións da presión atmosférica garantindo unha medición de profundidade precisa.Isto permite que Ultraflow QSD 6537 informe a profundidade real da auga (presión) en lugar da presión barométrica máis a cabeza da auga.

Temperatura
Un sensor de temperatura de estado sólido úsase para medir a temperatura da auga.A velocidade do son na auga e a súa condutividade vense afectadas pola temperatura.O instrumento utiliza a temperatura medida para compensar automaticamente esta variación.

Condutividade eléctrica (EC)
Ultraflow QSD 6537 está equipado coa capacidade de medir a condutividade da auga.Para realizar a medición úsase unha configuración lineal de catro electrodos.Unha pequena corrente pásase pola auga e mídese a tensión desenvolvida por esta corrente.O instrumento utiliza estes valores para calcular a condutividade bruta non corrixida.


Envíanos a túa mensaxe: