Medidores de caudal ultrasónicos

Máis de 20 anos de experiencia en fabricación

Principio de funcionamento Doppler

Principio de funcionamento Doppler

ODF6100O caudalímetro da serie funciona transmitindo un son ultrasónico desde o seu transdutor transmisor, o son reflectirase por reflectores sónicos útiles suspendidos dentro do líquido e gravados polo transdutor receptor.Se os reflectores sónicos se moven dentro do camiño de transmisión do son, as ondas sonoras reflectiranse a unha frecuencia desplazada (frecuencia Doppler) desde a frecuencia transmitida.O cambio de frecuencia estará directamente relacionado coa velocidade da partícula ou burbulla en movemento.Este cambio de frecuencia é interpretado polo instrumento e convertido en varias unidades de medida definidas polo usuario.

Debe haber algunhas partículas o suficientemente grandes como para provocar a reflexión lonxitudinal: partículas de máis de 100 micras.

Ao instalar os transdutores, o lugar de instalación debe ter suficiente lonxitude de tubo recto augas arriba e augas abaixo.Normalmente, a auga arriba necesita 10D e a auga abaixo necesita 5D de lonxitude de tubo recto, onde D é o diámetro da tubaxe.

Principio de funcionamento DF6100-EC

Envíanos a túa mensaxe: